Dansk Kegle Forbund
 

Dansk Kegle Forbunds strategi 2022-25


Spor 1 - Organisations- og klubudvikling

Klubudvikling består af en række indsatser, der tilsammen skal være med til at udvikle Dansk Kegle Forbunds klubber. DKeF igangsætter forpligtende klubudviklingsforløb med en række klubber. Forløbene igangsættes med udgangspunkt i værktøjskassen, der kan findes her på siden under "for klubber" under følgende overskrifter:

- Klubstruktur og klubmiljø fx årshjul
- Frivilligplan, uddannelse og fastholdelse af frivillige
- Klubbens ambition og målsætning i 2025
- Rekruttering af flere medlemmer    

Spor 2 - Rekruttering fra aldersgruppen 40+

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer foretages ud fra følgende tiltag:
- Åbent Hus  
- Tag en ven med til kegler
- Mentorordning
- Fokus på kegleaktiviteter hvor det sociale er i højsæde

Spor 3 - Flere konkurrenceaktive medlemmer

Her er allerede igangsæt en række initiativer, der skal bidrage til en mere alsidig og målrettet udbud af konkurrencer:
- Trivselsundersøgelse 2021
- Spørgeskemaundersøgelse til klubberne 2022
- Undersøgelse til klubbernes formænd 2023

På baggrund heraf arbejder forbundet videre med nye initiativer og ændring af propositioner, så vi imødekommer klubbernes ønsker og behov.

Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os