Dansk Kegle ForbundUdviklingspulje i Dansk Kegle Forbund

Hvis din klub har brug for et økonomisk boost til at fremme klubudvikling og synlighed af klubben, er det nu muligt at ansøge om midler gennem Dansk Kegle Forbunds Udviklingspulje.

Hvert år vil der afsættes midler til puljen, som akkumuleres hvis midlerne ikke anvendes i det pågældende regnskabsår. Den samlede pulje vil fremgå af DKeF’s regnskaber.

Det er kun klubber som er medlem af DKeF og der har betalt deres klubkontingent til DKeF, som der kan ansøge om midler.

Der kan f.eks. ansøges om midler til:

-       Synlighed af klubben (f.eks. nye hjemmesider, bedre skiltning til klubben mv.)

-       Spiller- og talentudvikling(f.eks. eksterne trænere)

-       Opkobling af fastinternetforbindelse i keglecentre

-       Projekter der understøtter indsatser i de strategiske spor

-       Samt andre nye enkeltstående tiltag med et udviklingsfremmende formål

 

Der er følgende krav til ansøgningen:

-       Oplysninger om klubben og kontaktpersonen

o   Klubbens navn og klubnummer

o   Kontaktpersonens navn, e-mail og telefon

-       Oplysninger om hvad der ansøges til og hvor meget der ansøges om

-       Budget ved ansøgninger over 5.000 kr. 

 

Samtidig skal puljen støtte projekter, der styrker DKeF’s økonomiske udvikling og organisation samt ikke mindst udvikler sporten til glæde for klubber og medlemmer.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal være modtaget senest 7 dage før bestyrelsesmøderne for DKeF. Disse datoer fremgår af aktivitetskalenderen inde på www.kegler.dk.

Ansøgningerne sendes til kasserer@kegler.dk

Hvis der skulle komme gode historier eller erfaringer fra de ansøgte midler, hører vi gerne fra jer efterfølgende, evt. via vores facebookside eller på vores årsmøder.

Er der brug for uddybning eller sparring til kriterierne kan udviklingskonsulent Katja Bødtker kontaktes på kaboe@kegler.dk


Dette støtter vi ikke:

 - Renovering af kommunale lokaler, som klubben ikke har ejerskab over. 

Redigeret: 26. juni 2022 af DKeF Bestyrelse
Dansk Kegle Forbund

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 43 26 23 46
Mail: ninepin@kegler.dk

Følg os